Jo auto ir tikai daļa no stāsta

Negadījums ar auto nav tikai negadījums - tas nes sev līdzi arī citus neparedzētus zaudējumus gan laika, gan naudas izteiksmē. Tāpēc ERGO esam izveidojuši īpašu KASKO akcijas piedāvājumu, kurā ir iekļautas rūpes ne tikai par auto, bet arī par kultūras dzīvi un mūsu labākajiem draugiem - mājdzīvniekiem, kā arī citi īpaši risku segumi.

 

Akcijas noteikumi:
Akcijas piedāvājums spēkā visos ERGO birojos un zvanot 1887, pie ERGO partneriem un ergo.lv.
Akcija spēkā no 01.01. -31.03.2023

Sedzam veterinārārstu:
Tiek segti ceļu satiksmes negadījumā nodarītie apdrošinātā mājdzīvniekiem (mājas, sporta, medību, dienesta, izstāžu, neredzīgā pavadoņa suns vai kaķis) nodarītie kaitējumi, tai skaitā arī nāve, ja ceļu satiksmes negadījuma laikā mājdzīvnieks atradās apdrošinātajā transportlīdzeklī. Apdrošinātājs sedz cietušā mājdzīvnieka veterinārārsta pamatotus veterinārmedicīniskos izdevumus vai izmaksā kompensāciju mājdzīvnieka nāves gadījumā. Maksimālais atlīdzības limits šādiem gadījumiem tiek noteikts 500 EUR visā apdrošināšanas līguma darbības periodā. Apdrošinātājs nesedz mājdzīvnieka uztura bagātinātāju vai kosmētiskos izdevumus.

Kompensējam biļetes:
Ja noticis apdrošinātā transportlīdzekļa ceļu satiksmes negadījums, kā rezultātā ar apdrošināto transportlīdzekli nevarēja vai nedrīkstēja turpināt piedalīties ceļu satiksmē un par kuru pienākas apdrošināšanas atlīdzība saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, kas liedzis apdrošinātajam un tā pasažieriem apmeklēt pasākumu uz kuru bija iegādātas biļetes, apdrošinātājs segs iegādāto biļešu vērtību. Maksimālais atlīdzības limits šādiem gadījumiem tiek noteikts 500 EUR visā apdrošināšanas līguma darbības periodā. Biļetē ir jābūt noradītam konkrētam pasākuma laikam un norises vietai. Netiek segti citi ar pasākuma apmeklēšanu saistītie izdevumi (aviobiļetes, viesnīcas rezervācijas izmaksas utt.)

Izklaide bērniem:
Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kura rezultātā ir pieteikta un izmaksāta nelaimes gadījumu atlīdzība transportlīdzekļa pasažieriem - bērniem līdz 18 gadu vecumam, apdrošinātājs ievērojot kompensācijas principu sedz cietušā bērna ģimenei izdevumus, kas radušies saistībā ar bērniem paredzētajiem izklaidējošajiem pasākumiem (piemēram, biļete uz kinoteātri, zooloģisko dārzu). Maksimālais apmērs, ko Apdrošinātājs sedz šādiem izdevumiem tiek noteikts 100 EUR apmērā.

Hidrotrieciens bez limita:
ERGO sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas noteikumu KA 11-2020 punkts 4.2.7.2. tiek izteikts šādā redakcijā: Tiek segti apdrošināšanas gadījuma rezultātā nodarītie zaudējumi kopējās apdrošinājuma summas limitos, ja apdrošinātā riska iestāšanās saistīta ar transportlīdzekļa iebraukšanu peļķēs, applūdušās brauktuvēs (ceļš, iela, pagalms, stāvlaukums), ūdenstilpēs un ūdens iekļūšanu transportlīdzekļa elektriskajos un/vai mehāniskajos mezglos un/vai agregātos. Apdrošināšanas gadījumā tiek piemērots pašrisks (bojājumiem vai bojāejai).

Piesaki savu KASKO!