T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund Q1

investment_programs.slider.risk.current
Zems risks
Zemāki sagaidāmie ienākumi
Augsts risks
Augstāki sagaidāmie ienākumi

Fonda ieguldījumu virziens ir ASV akcijas.

Fonda mērķis ir palielināt fonda daļu vērtību ilgtermiņā, panākot ieguldījumu vērtības pieaugumu.
Fonds tiek aktīvi pārvaldīts un galvenokārt iegulda plaši diversificētā portfelī, kas satur mazākas kapitalizācijas ASV uzņēmumu akcijas.
Fonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus risku ierobežošanai un efektīvai portfeļa pārvaldībai.

Fonda ilgtspējas kategorija: Pamatfonds

Vairāk informācija par fondu pieejama pārvaldnieka mājaslapā.

Fonda struktūra

Nosaukums T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund
Pārvaldnieks T. Rowe Price
Darbības sākums 31.07.2001
Valūta EUR
ISIN kods LU1737526100
Risks 6

Darbības rezultāti

Salīdzināt

Ienesīgums

28.09.2022 dienas dati
Īstermiņa
Ilgtermiņa
Vidējais gada ienesīgums
Diena
-0.11% (vērtības samazināšanās)
Gada laikā
-5.26% (vērtības samazināšanās)
Gada laikā
-5.26% (vērtības samazināšanās)
Mēnesis
-9.34% (vērtības samazināšanās)
Trīs gadu laikā
38.95% (vērtības pieagums)
Trīs gadu laikā
11.59% (vērtības pieagums)
Trīs mēneši
2.43% (vērtības pieagums)
Piecu gadu laikā
93.63% (vērtības pieagums)
Piecu gadu laikā
14.13% (vērtības pieagums)
Seši mēneši
-5.93% (vērtības samazināšanās)
Desmit gadu laikā
301.52% (vērtības pieagums)
Desmit gadu laikā
14.91% (vērtības pieagums)
Kopš gada sākuma
-10.60% (vērtības samazināšanās)