TRIGON - New Europe Fund A

investment_programs.slider.risk.current
Zems risks
Zemāki sagaidāmie ienākumi
Augsts risks
Augstāki sagaidāmie ienākumi

Fonda ieguldījumu virziens ir Eiropas jaunattīstības valstu akcijas.
Vismaz 51 % no apakšfonda tīrajiem aktīviem tiek ieguldīti akcijās, kas tiek tirgotas regulētos tirgos tajās valstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gadā un vēlāk, kā arī valstīs, kuru pievienošanās Eiropas Savienībai paredzēta nākotnē. Maksimāli 49 % no apakšfonda tīrajiem aktīviem var ieguldīt likvīdos līdzekļos.

Ne vairāk kā 25 % no savu tīro aktīvu vērtības fonds var ieguldīt naudas tirgus instrumentos, sertifikātos, strukturētajos produktos un obligācijās.

Fonda ilgtspējas kategorija: Pamatfonds

Fonda A klase tika izveidota 05.12.2018, tāpēc līdz šim datumam pie ienesīguma aprēķiniem tika izmantota fonda E klase.

Vairāk informācija par fondu pieejama pārvaldnieka mājaslapā.

Fonda struktūra

Nosaukums TRIGON - New Europe A
Pārvaldnieks AS Trigon Asset Management
Darbības sākums 05.12.2018
Valūta EUR
ISIN kods LU1687402393
Risks 6

Darbības rezultāti

Salīdzināt

Ienesīgums

28.09.2022 dienas dati
Īstermiņa
Ilgtermiņa
Vidējais gada ienesīgums
Diena
0.76% (vērtības pieagums)
Gada laikā
-16.96% (vērtības samazināšanās)
Gada laikā
-16.96% (vērtības samazināšanās)
Mēnesis
-7.98% (vērtības samazināšanās)
Trīs gadu laikā
-7.03% (vērtības samazināšanās)
Trīs gadu laikā
-2.40% (vērtības samazināšanās)
Trīs mēneši
-4.76% (vērtības samazināšanās)
Piecu gadu laikā
1.12% (vērtības pieagums)
Piecu gadu laikā
0.22% (vērtības pieagums)
Seši mēneši
-11.36% (vērtības samazināšanās)
Desmit gadu laikā
74.76% (vērtības pieagums)
Desmit gadu laikā
5.74% (vērtības pieagums)
Kopš gada sākuma
-18.02% (vērtības samazināšanās)