Medijiem

Kontaktpersona mediju jautājumiem:

Guna Kaše
ERGO sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālrunis: +371 67081941
E-pasts: guna.kase@ergo.lv