Medijiem

Kontaktpersona mediju jautājumiem:

Guna Kaše
ERGO sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālrunis: +371 26041749
E-pasts: guna.kase@ergo.lv