ERGO kravu apdrošināšana uzņēmumiem

Saņemt piedāvājumu Pieteikt atlīdzību

Katru dienu tiek veikti neskaitāmi kravu pārvadājumi ar jūras, gaisa, dzelzceļa vai auto transportu. Jebkurš kravas nosūtītājs vai saņēmējs vēlas, lai tā sūtījums tiktu droši piegādāts.

Transportēšanas laikā visus iespējamos riskus nav iespējams ne paredzēt, ne novērst, tāpēc, ja pārvadājuma laikā krava, piemēram, tiks nozaudēta vai sabojāta, ERGO kravu apdrošināšanas polise atlīdzinās finansiālos zaudējumus, kas ir radušies šādu risku iestāšanās rezultātā:

  • zādzība, laupīšana, vandālisms;
  • dabas stihijas, uguns vai sprādziens;
  • neuzmanīga rīcība;
  • ceļu satiksmes negadījums u. c.

Kravu ir iespējams apdrošināt pret visiem vai konkrētiem (minētiem) riskiem, kā arī vienam konkrētam pārvadājumam vai arī vairākiem pārvadājumiem ilgtermiņā (atvērtā kravu apdrošināšanas polise, ko noslēdz uz gadu).

Apdrošinājuma ņēmējs var būt gan fiziska, gan juridiska persona, kas ir kravas īpašnieks vai turētājs, kā arī jebkura cita persona, kura ir iesaistīta kravas pārvadāšanā.

Kravu apdrošināšana piedāvā iespēju apdrošināt preces, kas tiek pārvadātas no punkta A līdz punktam B. Papildus ir iespējams apdrošināt kravu, kas pieder pašam apdrošinājuma ņēmējam, piemēram, koncertu aparatūru, izstāžu eksponātus u. c. Apdrošināšana būs spēkā arī tad, ja pārvadājumu būs veikusi trešā puse.

ERGO kravu apdrošināšanas līgums atbilst [Londonas Apdrošinātāju] institūta Kravu apdrošināšanas noteikumiem (Institute Cargo Clauses), kas ir starptautisko noteikumu kopums, kurā ir aprakstīti kravas apdrošināšanas segumi, kā arī izņēmumi, apdrošināšanas darbības ilgums u. c., ar ko var iepazīties turpmākajos dokumentos.

Piedāvājuma saņemšanai, lūdzu, aizpildiet turpmāk dokumentos pievienoto kravu apdrošināšanas pieteikuma anketu un nosūtiet uz info@ergo.lv.

ERGO kravu apdrošināšanas priekšrocības

  • klientu atbalsts, zvanot +371 67081887
  • ērta un ātra polises saņemšana e-pastā vai pa pastu
  • uzņēmuma specifikai pielāgojams apdrošināto risku klāsts
  • starptautiska kravas apdrošināšana

Kā saņemt piedāvājumu?

  1. Piedāvājuma saņemšanai, lūdzam nosūtiet informāciju un jautājumus uz info@ergo.lv.