Dzelzceļa transporta apdrošināšana

Dzelzceļa transporta apdrošināšana pasargā no zaudējumiem, kas var rasties gan iekšzemes, gan starptautisko pārvadājumu laikā dzelzceļa lokomotīvēm, kravas un pasažieru vagoniem, kā arī cita veida mašīnām un iekārtām, kas pārvietojas pa sliedēm.

Apdrošinājuma ņēmējs var būt gan dzelzceļa transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (banka vai dzelzceļa operators), kā arī nomnieks vai apakšnomnieks.

ERGO dzelzceļa transporta apdrošināšanas polise atlīdzinās finansiālos zaudējumus, kas ir radušies šādu risku iestāšanās rezultātā:

  • dzelzceļa negadījums, sadursme, noskriešana no sliedēm vai apgāšanās, tostarp dzelzceļa infrastruktūras bojājumi;
  • uguns, dūmi, kvēpi, eksplozija;
  • dabas stihijas: vētra, plūdi, krusa, kā arī to rezultātā krītošu priekšmetu tieša iedarbība;
  • trešo personu prettiesiskas darbības – zādzība, laupīšana.

Priekšrocības

  • Apdrošināšana ir spēkā arī laikā, kad dzelzceļa transportlīdzeklis tiek nodots nomā vai apakšnomā.
  • Papildus tiešajiem zaudējumiem tiek kompensēti saprātīgi glābšanas darbu izdevumi.
  • Tiek atlīdzināti saistītie zaudējumi, ko ir izraisījusi dzelzceļa transportlīdzekļa iekšējā salūšana.
  • Tiek segti ekspertīžu izdevumi, ja dzelzceļa transportlīdzekļa bojājums netiek atzīts par apdrošināšanas gadījumu.

Kā saņemt piedāvājumu?

  1. Piedāvājuma saņemšanai, lūdzam nosūtiet informāciju un jautājumus uz info@ergo.lv.