Kuģošanas līdzekļu apdrošināšana

Jūties droši upēs, ezeros un jūrā

Saņemt piedāvājumu

Apdrošini savu motorlaivu, kuteri, jahtu (buru jahtu, motorjahtu, katamarānu, trimarānu), airu laivu, ūdens motociklu, kā arī to aprīkojumu un inventāru.

Tiek atlīdzināti zaudējumi kas radušies:

 • no sadursmes ar citu kuģošanas līdzekli, šķērsli, peldētāju, dzīvnieku vai citu objektu, kā arī uzsēšanās uz sēkļa, apgāšanās, nogrimšana;
 • uguns, dūmu, kvēpu, dzēšanas darbu vai eksplozijas iedarbības rezultātā;
 • trešo personu prettiesiska darbības rezultātā, tajā skaitā apzagšana, zādzība un laupīšana;
 • vētras, ūdens plūdu, zibens, krusa, zemestrīces, vulkāna izvirdumu iedarbības rezultātā;
 • paceltai burai vai buras pārvalkam, ja tie saistīti ar takelāžas vai masta bojājumu;
 • burai, mastam un takelāžai, ja tie ir saistīti ar apdrošinātā riska iestāšanos.
   

Papildus var apdrošināt šādus riskus:

 • kuģa īpašnieka civiltiesiskā atbildība -  atbildība par ūdens satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai (dzīvībai, veselībai vai mantai);
 • ātrgaitas risks– kuģošanas līdzekļa, kura ražotāja noteiktais maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 17 mezglus, vadīšana ar kustības ātrumu, kas lielāks par 31,484 kilometriem stundā (17 mezgliem);
 • amatieru līmeņa sacensību risks – kuģošanas līdzekļa dalība buru kuģošanas līdzekļu regatēs, treniņbraucienos, izmēģinājuma braucienos vai citos ar sportu saistītos braucienos;
 • apmācību veikšanas risks – kuģošanas līdzekļa izmantošana vadītāju apmācību veikšanai;
 • nomas risks  – risku apdrošināšana laikā, kad kuģošanas līdzeklis  ir nodots trešajai personai lietošanā par atlīdzību (nomā);
 • vilkšanas risks  – apdrošināti sadursmes riski ar kuģošanas līdzekli jebkāda tipa ūdensslēpēm, veikbordam, pūslim vai citam aprīkojumam, kas tiek vilkts piestiprināts trosē, virvē vai citā stiprinājumā;
 • pirātisma un bruņotas laupīšanas jūrā risks – kuģošanas līdzekļa bojāšana, bojāeja vai zudums pirātisma vai bruņotas laupīšanas jūrā gadījumā;
 • komercdarbības risks – Apdrošināšanas objekta izmantošana komercdarbības veikšanai, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants, piemēram, pasažieru, kravas pārvadāšana.

ERGO Kuģošanas līdzekļu apdrošināšanas priekšrocības

 • Tiek atlīdzināti zaudējumi kuģošanas līdzeklim, kas radušies transportēšanas laikā
 • Apdrošināšana ir spēkā arī, ja kuģošanas līdzeklis atrodas neapsargājamā, bet tam paredzētā piestātnē
 • Apdrošināšana ir spēkā kuģošanas līdzekli izceļot vai nolaižot ūdenī
 • Tiek atlīdzināti saistītie zaudējumi, ko izraisījusi kuģošanas līdzekļa iekšējā salūšana
 • Tiek atlīdzināti ar Apdrošinātāju iepriekš nesaskaņoti saprātīgi glābšanas darbu izdevumi

Kā iegādāties kuģošanas līdzekļu apdrošināšanu

 1. Zvanot uz klientu atbalsta dienestu 1887 (darba dienās no 08:00 līdz 18:00) vai aizpildot pieteikuma formu, vai sev tuvākajā ERGO birojā.