Trauksmes celšana

Informējam, stājās spēkā Trauksmes celšanas likums  ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. ERGO savā komercdarbībā stingri ievēro ne tikai normatīvo aktu prasības, bet arī seko iekšēji izstrādātiem augstiem ētikas standartiem, tāpēc viena no ERGO prioritātēm ir spēja atklāt un novērst katru iespējamo tiesiskuma padraudējumu.

Kas ir trauksmes cēlējs?
- Trauksmes cēlējs var būt tikai fiziska persona;
- Trauksmi var celt par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm;
- Informācija par iespējamu pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Minētais pārkāpumu uzskaitījums nav izsmeļošs, Jums ir tiesības celt trauksmi arī par citiem tieši neminētiem pārkāpumiem.

Kuri gadījumi nav uzskatāmi par trauksmes celšanu?
- Trauksme tiek celta anonīmi;
- Ja trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
- Ja tiek ziņots tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādas sabiedrības daļu;
- Ziņojuma saturs nav gūts trauksmes cēlēja profesionālās darbības ietvaros;
- Trauksme ir celta par apzināti nepatiesu informāciju.

ERGO norāda, ka kopš brīža, kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti, saņemtā informācija ir stingri konfidenciāla un tai ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Trauksmes cēlējam nav jāpierāda savu aizdomu pamatotība, taču ERGO aicina Trauksmes celšanas likumā paredzētās tiesības izmantot godprātīgi un par savām aizdomām ziņot, aizpildot pielikumā esošo formu, kas jāpievieno ziņojumam.

Par nopietniem darbības atbilstības pārkāpumiem (korupciju, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, krāpšanu, pret konkurenci vērstām darbībām u.tml.), kā arī ievērojamiem “Munich Re” rīcības kodeksa pārkāpumiem, iespējams sniegt ziņojumu arī ERGO Grupai. Ziņot iespējams arī anonīmi. Pašlaik ziņošanas sistēma pieejama angļu un vācu valodās.

Iesniegt ziņojumu