ERGO Īpašuma apdrošināšana uzņēmumiem

Saņemt piedāvājumu Pieteikt atlīdzību

Biznesā bez tālredzīgas domāšanas neiztikt! Tas ietver arī rūpes par uzņēmuma darba vidi, telpām, tehniku un saražoto produkciju. Lai pasargātu savu uzņēmumu no finansiāliem zaudējumiem, iegādājies ERGO īpašuma apdrošināšanu. Tā sniegs drošību, ja neplānoti atgadījumi izjauks ierasto darba ritmu, uzņēmuma plānus un jau sasniegto.

Kopā ar īpašuma apdrošināšanu, kas atlīdzinās ēku, telpu un kustamās mantas zaudējumus, izvēlies arī Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanu, kas parūpēsies par uzņēmuma finanšu plūsmu.

ERGO – veiksmīgam biznesam!

Īpašuma apdrošināšana sedz:

 • ugunsnelaimes, eksplozijas, pārsprieguma vai zibens spēriena radītus zaudējumus

 • ūdensvada, kanalizācijas vai apkures sistēmu avārijas radītus zaudējumus

 • dabas stihiju radītus bojājumus

 • zādzības, ielaušanās un vandālisma sekas 

 • nomnieka vai darbinieka radītus zaudējumus

 • iekārtu salūšanas radītos zaudējumus pašai tehnikai un precēm

Papildus apdrošini arī:

 • iekārtas, iekārtojumu, preces
 • portatīvo datortehniku
 • darbinieku un turējumā/lietojumā esošu mantu
 • reklāmas izkārtnes
 • palīgēkas (noliktavas, garāžas) un gruntsgabala sastāvdaļas (apgaismes ierīces, iežogojumus, barjeras)
 • ārējos cauruļvadus
 • uzņēmējdarbības pārtraukuma rezultātā negūto neto peļņu, fiksētās izmaksas vai nomas ieņēmumus

Plašākai finansiālai aizsardzībai noderēs:

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – tā pasargās tavu uzņēmumu no finansiāliem zaudējumiem, ja nejaušības vai bezdarbības rezultātā radīsi zaudējumus citas personas vai uzņēmuma īpašumam.
Tehnisko risku apdrošināšana – lai iekārtas nepieviltu un ražošana neapstātos, šī apdrošināšana segs tehnikas remonta vai nomaiņas zaudējumus, kas radušies iekārtu bojājumu vai bojāejas gadījumā.
Kravu apdrošināšana – tā atlīdzinās finansiālos zaudējumus, ja pārvadājuma laikā tava produkcija tiks nozaudēta vai bojāta. Turklāt apdrošināšana darbojas arī tad, ja pārvadājumu veic trešās puses.
Darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana – šādi pasargāsi savu darbinieku un tā ģimeni no finansiāliem zaudējumiem, ja nelaimes gadījums radīs problēmas veselībai, darba spējām vai tiks zaudēts apgādnieks. 

ERGO īpašuma apdrošināšanas priekšrocības:

 • klientu atbalsts 24 h diennaktī, zvanot 1887
 • plašs apdrošināto risku un objektu klāsts
 • operatīva zaudējumu regulēšana

Kā iegādāties apdrošināšanas polisi?

 1. Sazinies ar mums, zvanot 1887 (darba dienās no 08:00 līdz 18:00), lai vienotos par sev ērtāko tikšanās laiku, vai dodies uz tuvāko ERGO biroju
  Palīdzēsim noformēt tava uzņēmuma vēlmēm atbilstošāko apdrošināšanu. Arī Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanu varēsi noformēt uz vietas mūsu birojā.