BGF Euro Bond I2

investment_programs.slider.risk.current
Zems risks
Zemāki sagaidāmie ienākumi
Augsts risks
Augstāki sagaidāmie ienākumi

Fonda ieguldījumu virziens ir obligācijas. Fonds vismaz 80% no tā aktīviem iegulda fiksēta ienesīguma vērtspapīros. Vismaz 70% no fonda aktīviem tiek ieguldīti vērtspapīros, kas izteikti EURO valūtā. 

Fonda ilgtspējas kategorija: Pamatfonds
Vairāk informācija par fondu pieejama pārvaldnieka mājaslapā.

Fonda struktūra

Nosaukums BGF Euro Bond I2
Pārvaldnieks BlackRock (Luxembourg) S.A.
Darbības sākums 26.07.2011
Valūta EUR
ISIN kods LU0368229703
Risks 3

Darbības rezultāti

Salīdzināt

Ienesīgums

01.10.2022 dienas dati
Īstermiņa
Ilgtermiņa
Vidējais gada ienesīgums
Diena
0.00% (investment_programs.table.unchanged)
Gada laikā
-17.44% (vērtības samazināšanās)
Gada laikā
-17.44% (vērtības samazināšanās)
Mēnesis
-3.55% (vērtības samazināšanās)
Trīs gadu laikā
-17.28% (vērtības samazināšanās)
Trīs gadu laikā
-6.13% (vērtības samazināšanās)
Trīs mēneši
-3.77% (vērtības samazināšanās)
Piecu gadu laikā
-9.81% (vērtības samazināšanās)
Piecu gadu laikā
-2.04% (vērtības samazināšanās)
Seši mēneši
-11.68% (vērtības samazināšanās)
Desmit gadu laikā
14.41% (vērtības pieagums)
Desmit gadu laikā
1.36% (vērtības pieagums)
Kopš gada sākuma
-16.69% (vērtības samazināšanās)