Comgest Growth Europe Smaller Companies I Acc

investment_programs.slider.risk.current
Zems risks
Zemāki sagaidāmie ienākumi
Augsts risks
Augstāki sagaidāmie ienākumi

Fonda ieguldījumu virziens ir Eiropas akcijas.
Fonda mērķis ir fonda vērtības paaugstināšana (kapitāla pieaugums) ilgtermiņā. Fonds paredz sasniegt savu mērķi, veicot ieguldījumus augsti kvalitatīvu, ilgtermiņā augošu, vidēji kapitalizētu uzņēmumu portfelī. Ar mērķi nodrošināt fonda atbilstību Francijas kapitāla vērtspapīru uzkrāšanas plānam (plan d’épargne en actions) izvirzītajām prasībām, fonds pastāvīgi iegulda vismaz 75% no fonda aktīviem vidējas kapitalizācijas uzņēmumu ar reģistrēto biroju Eiropas ekonomikas zonā emitētās atbilstošās akcijās vai ar kapitāla vērtspapīriem saistītos vērtspapīros.

Fonda ilgtspējas kategorija: ESG fonds (Gaiši zaļš)

Fonda Acc klase tika izveidota 03.03.2014, tāpēc līdz šim datumam pie ienesīguma aprēķiniem tika izmantota fonda I Acc klase.

Vairāk informācija par fondu pieejama pārvaldnieka mājaslapā.

Fonda struktūra

Nosaukums Comgest Growth Europe Smaller Companies
Pārvaldnieks Comgest Asset Management International Limited
Darbības sākums 17.05.2000
Valūta EUR
ISIN kods IE00BHWQNP08
Risks 6

Darbības rezultāti

Salīdzināt

Ienesīgums

27.09.2022 dienas dati
Īstermiņa
Ilgtermiņa
Vidējais gada ienesīgums
Diena
-0.73% (vērtības samazināšanās)
Gada laikā
-40.50% (vērtības samazināšanās)
Gada laikā
-40.50% (vērtības samazināšanās)
Mēnesis
-14.97% (vērtības samazināšanās)
Trīs gadu laikā
-9.31% (vērtības samazināšanās)
Trīs gadu laikā
-3.20% (vērtības samazināšanās)
Trīs mēneši
-13.49% (vērtības samazināšanās)
Piecu gadu laikā
19.26% (vērtības pieagums)
Piecu gadu laikā
3.59% (vērtības pieagums)
Seši mēneši
-26.16% (vērtības samazināšanās)
Desmit gadu laikā
153.38% (vērtības pieagums)
Desmit gadu laikā
9.74% (vērtības pieagums)
Kopš gada sākuma
-41.84% (vērtības samazināšanās)