Evli Global IB

investment_programs.slider.risk.current
Zems risks
Zemāki sagaidāmie ienākumi
Augsts risks
Augstāki sagaidāmie ienākumi

Fonda ieguldījumu virziens ir pasaules akcijas.
Fonds iegulda galvenokārt attīstīto valstu akcijās visā pasaulē, bet galvenokārt Eiropā, Ziemeļamerikā, Japānā un Austrālijā. Fonda ieguldījumu stratēģijas uzsvars ir uz nenovērtētiem uzņēmumiem, kas ģenerē naudas plūsmu un ir ar spēcīgu parādu segumu.

Fonda IB klase tika izveidota 05.12.2018, tāpēc līdz šim datumam pie ienesīguma aprēķiniem tika izmantota fonda B klase.

Fonda ilgtspējas kategorija: ESG fonds (Gaiši zaļš)

Vairāk informācija par fondu pieejama pārvaldnieka mājaslapā.

Fonda struktūra

Nosaukums Evli Global
Pārvaldnieks Evli Fund Management Company Ltd
Darbības sākums 16.01.2018
Valūta EUR
ISIN kods FI4000301312
Risks 6

Darbības rezultāti

Salīdzināt

Ienesīgums

28.09.2022 dienas dati
Īstermiņa
Ilgtermiņa
Vidējais gada ienesīgums
Diena
0.76% (vērtības pieagums)
Gada laikā
0.02% (vērtības pieagums)
Gada laikā
0.02% (vērtības pieagums)
Mēnesis
-4.70% (vērtības samazināšanās)
Trīs gadu laikā
35.04% (vērtības pieagums)
Trīs gadu laikā
10.53% (vērtības pieagums)
Trīs mēneši
2.54% (vērtības pieagums)
Piecu gadu laikā
51.06% (vērtības pieagums)
Piecu gadu laikā
8.60% (vērtības pieagums)
Seši mēneši
-3.88% (vērtības samazināšanās)
Desmit gadu laikā
201.55% (vērtības pieagums)
Desmit gadu laikā
11.67% (vērtības pieagums)
Kopš gada sākuma
-7.55% (vērtības samazināšanās)