Aktuālizētā informācija 12.03.2020 ERGO ceļojumu apdrošināšana un koronavīruss: kas jāzina klientiem?

Publicēts: 12.03.2020.

2020.gada 11.martā Pasaules Veselības Organizācija ir paziņojusi, ka koronavīruss (COVID-19) ir sasniedzis pandēmijas statusu.

Ņemot vērā šīs izmaiņas, piedāvājam Jums precizētās atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, taču aicinām ņemt vērā, ka katrā situācijā var būt specifiski apstākļi un nianses, tāpēc katru gadījumu ERGO vienmēr izvērtē individuāli.

  • Ceļojuma laikā Jūs saslimstat ar koronavīrusu un nepieciešama ārstēšanās.

Atlīdzināsim izdevumus par medicīnisko palīdzību, kā arī nepieciešamības gadījumā evakuācijas izdevumus, ja būsiet ieradies valstī pirms pandēmijas pasludināšanas, t.i., pirms 11.03.2020.

  • Jums rodas medicīniskie izdevumi, kas nav saistīti ar koronavīrusu.

Atlīdzināsim izdevumus par medicīnisko palīdzību, kā arī nepieciešamības gadījumā evakuācijas izdevumus.

  • Atlidojot uz koronavīrusa skarto valsti, tika aizkavēta Jūsu bagāža.

Visi izdevumi, kas ir radušies saistībā ar bagāžas aizkavēšanos, tiks atlīdzināti atbilstoši noteikumos minētiem nosacījumiem. Visi ar bagāžu saistītie riski ir spēkā, neskatoties uz to, kurā valstī risks ir iestājies.

  • Ceļojuma laikā Jūs nokavējāt savu reisu, lidostas rīkotu papildu veselības pārbaužu dēļ.

Ceļojuma nokavēšanas risks paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu gadījumos, ja apdrošinātais iekļūst ceļu satiksmes negadījumā, paliek par noziedzīgā darījuma upuri, ja sabiedriskais transports vai taksometrs nokavē ierašanos izbraukšanas vietā tehnisku bojājumu vai sliktu laika apstākļu dēļ, kā arī tika nokavēts tranzīts tehnisku iemeslu vai sliktu laika apstākļu dēļ. Papildu pārbaudes vai citi lidostu rīkoti aizsardzības pasākumi, kuri varētu kļūt par iemeslu nokavētajam tranzītam, nav iekļauti apdrošināšanas segumā.

  • Ceļojums tiek atcelts, jo attiecīgajā valstī ir pasludināta karantīna.

Ceļojuma anulācijas riskos ir uzskaitīti gadījumi, kuri tiek uzskatīti par apdrošināšanas gadījumu, proti, saslimšana, nāve, tuvāko radinieku saslimšana, mantai nodarītie zaudējumi un gadījumi, kad apdrošinātā persona ir kļuvusi par noziedzīgā nodarījuma upuri. Gadījums, ja klients nedodas braucienā tādēļ, ka attiecīgajā valstī ir iestājusies karantīna, netiek uzskatīts par apdrošināšanas gadījumu.

  • Galamērķī nav liegts ieceļot, un arī lidojumi uz to nav atcelti, tomēr ir bail doties ceļojumā, un Jūs pats to atceļat.

Bailes doties ceļojumā uz jebkuru valsti un jebkāda iemesla dēļ nav apdrošināšanas gadījums, tāpēc, ja klienti drošības apsvērumu dēļ pieņem lēmumu nelidot uz kādu valsti, kur ir konstatēti vīrusa gadījumi, vai nedodas plānotajā ceļojumā, tad radušies zaudējumi netiks atlīdzināti.


ATGĀDINĀM, KA KATRĀ SITUĀCIJĀ VAR BŪT SPECIFISKI APSTĀKĻI UN NIANSES, TĀPĒC KATRU GADĪJUMU ERGO VIENMĒR IZVĒRTĒ INDIVIDUĀLI.