ERGO Baltijas valstīs: stabila izaugsme, vienlaikus pieaug klientiem izmaksāto atlīdzību apjoms

2017. gada pirmajā pusgadā ERGO Baltijas valstīs sasniegusi labus rezultātus, uzrādot pieaugumu gan parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma, gan peļņas, gan tirgus daļas ziņā. Parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms sasniedza 111 miljonus eiro, kas ir par 15 miljoniem eiro vairāk nekā 2016. gada pirmajā pusgadā. Savukārt, apdrošināšanas atlīdzībās ERGO Baltijas valstīs izmaksāja 69 miljonus eiro. Kopumā ERGO Baltijas valstīs sasniedza 3,43 miljonus eiro peļņu (2016. gada pirmajā pusgadā – 2,48 miljoni eiro), vienlaikus uzrādot straujāku izaugsmi nekā apdrošināšanas tirgū Baltijā, proti, Baltijas apdrošināšanas tirgus 2017. gada pirmajā pusgadā pieauga par 14,4 %, savukārt, ERGO izaugsme sasniedza 16,7 %, nodrošinot ERGO 14,2 % no Baltijas apdrošināšanas tirgus (ERGO tirgus daļa 2016. gada pirmajā pusgadā – 13,9 %).

Dr. Kestutis Bagdonavičius, ERGO valdes priekšsēdētājs Baltijas valstīs: „Visās trijās Baltijas valstīs nedzīvības apdrošināšanā pieaudzis parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms visos apdrošināšanas segmentos. Teicami izaugsmes rādītāji sasniegti veselības apdrošināšanā, bet dzīvības apdrošināšanā galvenā uzmanība tika veltīta ERGO portfeļa pārstrukturēšanai. Jāatzīmē, ka visās Baltijas valstīs palielinājies arī ERGO klientiem izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjoms, un tas apliecina apdrošināšanas nozares nozīmīgumu un būtību, proti, nodrošināt un sniegt klientiem teicamu servisu brīdī, kad iestājies apdrošināšanas gadījums.”

ERGO izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmērs 2017. gada pirmajā pusgadā sasniedza 69 miljonus eiro, kas ir par vienu miljonu eiro vairāk nekā pērnā gada pirmajā pusgadā. Summāri lielākie apjomi apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāti ERGO klientiem OCTA, KASKO un īpašuma apdrošināšanas veidos. Vislielāko apdrošināšanas atlīdzību 0,65 miljonu eiro apmērā šajā periodā ERGO izmaksāja Lietuvā par ugunsgrēkā cietušām kādai juridiskai personai piederošām ēkām un iekārtām.

Latvijā šī gada pirmajā pusgadā ERGO kopumā nedzīvības apdrošināšanā parakstīja apdrošināšanas prēmijas 14,2 miljonu eiro apmērā, kas ir par 13,3 % vairāk nekā pērnā gada pirmajā pusgadā. Būtiski pieaudzis arī ERGO parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms Latvijā dzīvības un veselības apdrošināšanā – kopumā šajā segmentā ERGO šī gada pirmajā pusgadā parakstījusi apdrošināšanas prēmijas 18,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par teju ceturto daļu vairāk nekā pērnā gada pirmajā pusgadā. Straujāko izaugsmi, ievērojami apsteidzot tirgus izaugsmi, ERGO uzrādīja veselības apdrošināšanā, proti, ERGO parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms veselības apdrošināšanā pieauga par 34 %, kamēr tirgū veselības apdrošināšanas segmentā kopumā izaugsme ir 11 % apmērā. Savukārt, apdrošināšanas atlīdzībās ERGO klientiem Latvijā šī gada pirmajā pusgadā kopumā izmaksāja 22 miljonus eiro. Lielākais izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību pieaugums šī gada pirmajā pusgadā vērojams veselības apdrošināšanā, proti, šī gada pirmajā pusgadā ERGO Latvijā veselības apdrošināšanā izmaksājusi atlīdzībās par 1,8 miljoniem eiro vairāk nekā pērnā gada pirmajā pusgadā. Palielinājies arī ERGO izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjoms Latvijā KASKO un īpašuma apdrošināšanas veidos.

Komentējot nākotnes tendences, Dr. Bagdonavičius uzsver: „ERGO darbība Baltijas valstīs galvenokārt ir orientēta uz klientiem, pievēršot uzmanību efektivitātei, un šis virziens būs noteicošais arī ilgtermiņa perspektīvā. Mēs koncentrēsimies uz rentablu un ilgtspējīgu izaugsmi, kuru veicinās procesu automatizācija un elastīga cenu veidošana nedzīvības apdrošināšanas segmentā, dzīvības apdrošināšanā -  portfeļa pārstrukturizēšana, virzoties uz produktiem, kuru rentabilitāti neietekmē svārstības investīciju tirgos. Savukārt, veselības apdrošināšanā centīsimies saglabāt vadošo pozīciju. Mēs turpināsim sekmīgi ieviest dažādus digitālos risinājumus klientu apkalpošanā, koncentrēsimies uz darbības efektivitāti, kā arī turpināsim darbu pie jauno normatīvo aktu prasību ieviešanas, piemēram, prasības saskaņā ar Direktīvu par apdrošināšanas izplatīšanu, Vispārīgās datu aizsardzības regulu u.c..”