ERGO otro gadu saņem ģimenei draudzīga uzņēmuma statusu

Apdrošināšanas sabiedrība ERGO (ERGO) otro gadu pēc kārtas saņem Latvijas Republikas Labklājības ministrijas apbalvojumu “Ģimenei draudzīgi”. Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta ikgadējās Atbildīgas biznesa nedēļas ietvaros tiek piešķirts ģimenei draudzīgā uzņēmuma statuss tiem uzņēmumiem, kas savā ikdienas darbā pievērš pastiprinātu uzmanību ģimeniskām vērtībām un īsteno ģimenei draudzīgus uzņēmējdarbības principus. Šogad Ģimenei draudzīga komersanta statusu saņēma 38 Latvijas uzņēmumi, tostarp apdrošināšanas sabiedrība ERGO.

ERGO ikdienā, īstenojot ģimenei draudzīgu politiku, orientējas uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu gan ikdienas darbības nodrošināšanā, gan īstenojot dažādus projektus plašākas sabiedrības kontekstā.

“Esmu no sirds priecīga un ļoti lepojos, ka jau otro gadu esam saņēmuši ģimenei draudzīga uzņēmuma statusu. ERGO panākumu atslēga ir motivēti, profesionāli un lojāli darbinieki. To panākt mums izdodas, gan cītīgi strādājot, gan arī īstenojot virkni dažādu aktivitāšu darbiniekiem un arī viņu ģimenēm – gan rūpējoties par vidi, gan veicinot veselīgu dzīvesveidu, kā arī atbalstot dažādus labdarības projektus. Darbinieku labsajūta mums ir ļoti svarīga, tāpēc regulāri uzklausām darbinieku viedokļus un īstenojam dažādus pasākumus. Kopīga iesaistīšanās dažādās aktivitātēs palīdz veicināt darbinieku labsajūtu, veidot spēcīgu komandu, kā arī demonstrēt mūsu uzņēmuma vērtības, kas balstītas uz ilgtspējīgu attīstību. Es ticu, ka mūsu un citu ģimenei draudzīgo uzņēmumu piemērs iedvesmos arī citus kļūt par ģimenēm draudzīgiem komersantiem,” norāda Ingrīda Ķirse, apdrošināšanas sabiedrības ERGO valdes locekle Baltijas valstīs.

ERGO papildus sociālo garantiju un apdrošināšanas nodrošināšanai, rūpējas par savu darbinieku labklājību, cenšoties nodrošināt pēc iespējas ērtākus darba apstākļus, piedāvājot ergonomiski pielāgotas darba vietas un arī atpūtas zonas. Ja darba pienākumi ļauj, ir iespējams strādāt elastīgu vai nepilnu darba laiku, kā arī veikt darbu attālināti vai strādāt uzņēmumā kopā ar atvasēm, izmantojot darbam pielāgotu bērnu istabu, kur pieejamas rotaļlietas un spēles dažādiem vecumiem, kā arī pašu darbinieku veidota bērnu grāmatu bibliotēka.

Lai sniegtu iespēju vairāk laika pavadīt ģimenes lokā, darbiniekiem tiek piedāvātas papildu brīvdienas pēc izvēles ģimenei īpašos notikumos, piemēram, dzimšanas dienā, pirmā skolas dienā, izlaidumā vai vienkārši izmantot to atpūtai kopā ar saviem tuvajiem. Tāpat ERGO sveic darbiniekus svarīgos dzīves notikumos un sniedz atbalstu grūtos brīžos, kā arī organizē pasākumus darbinieku bērniem un ģimenēm.

“ERGO ir par stiprām ģimenēm. Mūsu darbinieki kopā ar savām ģimenēm aktīvi iesaistās ERGO īstenotajos projektos un labdarības aktivitātēs. Par ikgadēju ģimenes pasākumu tradīciju kļuvis Ziemassvētku vecīšu labdarības skrējiens, pavasara koku stādīšanas talka un Ģimenes dienas pasākums ERGO birojā. Liela daļa ilggadīgo darbinieku bērnu ir uzauguši ar šiem pasākumiem, un ir aizraujoši vērot, kā viņi aug un mainās. Mēs kopīgi atzīmējam mūsu mazās un lielās uzvaras, tāpēc ļoti gaidīts ik gadu ir gadskārtējais darbinieku pasākums, kad atzīmējam iepriekšējā gada rezultātus, apbalvojam arī pašu darbinieku izvirzītos labākos kolēģus dažādās nominācijās un vienlaikus smeļamies iedvesmu un enerģiju jauniem sasniegumiem,” stāsta I.Ķirse.

ERGO veicina arī veselīga dzīvesveida pamatprincipu ievērošanu kolektīvā, nodrošinot sezonālas un veselīgas uzkodas darba laikā, kā arī mudina darbiniekus izpildīt veselības vingrinājumus, izmantojot ERGO mobilo veselības aplikāciju vai aicinot piedalīties sportiskos izaicinājumos gan individuāli, gan komandas sastāvā, iesaistot arī ģimenes locekļus.

Pretendējot uz Ģimenei draudzīga uzņēmuma statusu, uzņēmumiem ir iespēja demonstrēt savu pieredzi un vērtības plašākai sabiedrībai, vienlaikus rādot piemēru arī citiem uzņēmumiem. Ģimenei draudzīga uzņēmuma statusu piešķir tiem uzņēmumiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā – sniedzot pakalpojumus, nodrošinot atbilstošu vidi u.tml.  

Labklājības ministrija jau 12 gadus piešķir Ģimenei draudzīgā komersanta statusu, ar mērķi veicināt ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabot ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi. Ģimenei draudzīga komersanta statuss tiek piešķirts uz vienu gadu, piedaloties Ilgtspējas indeksā un tā ietvaros iegūstot atbilstošu novērtējumu ekspertu noteiktajos kritērijos.

Papildu informācijai: 
Agnese Grīnberga
ERGO Komunikācijas vadītāja
Tālr.: 67081941, mob. 22323988
E-pasts agnese.grinberga@ergo.lv