Jautājumi un atbildes

atbildes:

Kādēļ nepieciešama OCTA?

OCTA ir obligāta visiem transportlīdzekļiem, un tas ir noteikts Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (OCTA likumā). 

Fiziskai personai sods par braukšanu bez OCTA ir 85 līdz 120 eiro un 2 soda punkti.

Kas veido OCTA polises cenu?

 • transportlīdzekļa marka, modelis, izlaiduma gads, pilna masa un nobraukums
 • īpašnieka vecums, transportlīdzekļa reģistrācijas vieta
 • bonus-malus klase (jo tā augstāka, jo mazāka polises cena)

Cik ātri jāpiesaka OCTA atlīdzība?

Ja zaudējumi radušies cita autovadītāja izraisītā negadījumā:

 • bojātam transportlīdzeklim – 1 gada laikā
 • bojātai mantai – 1 gada laikā
 • cietušai persona – 3 gadu laikā
 • DubultOCTA īpašniekam – 3 darbdienu laikā

Ja zaudējumi radušies tevis izraisītā negadījumā:

 • aizpildot Saskaņoto paziņojumu – 10 darbdienu laikā
 • saņemot policijas protokolu – obligāti informēt mūs nav nepieciešams
   

Kādos gadījumos ir iespējams pārtraukt OCTA polisi un saņemt atpakaļ naudu par neizmantoto apdrošināšanas periodu?

 • mainās transportlīdzekļa īpašnieks
 • transportlīdzeklis tiek nodots metāllūžņos (jāuzrāda likvidācijas sertifikāts)
 • notikusi zādzība (jāuzrāda policijas izziņa)
 • transportlīdzeklis tiek oficiāli norakstīts vai noņemts no uzskaites un numura zīmes tiek nodotas CSDD
 • transportlīdzekli savā īpašumā ir pārņēmis auto placis vai cits pārdevējs

Kādos gadījumos noformējams Saskaņotais paziņojums?

 • CSN paredz, ka nav jāiesaista policija
 • negadījumā iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, un tiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ nedrīkst vai nav iespējams turpināt ceļu
 • nav cietušas personas
 • nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai
 • iesaistītie vadītāji spēj vienoties par negadījuma apstākļiem