Jautājumi un atbildes

atbildes:

Kas veido apdrošināšanas polises cenu?

  • atbildības limits
  • apdrošināšanas periods
  • tev piederošo īpašumu skaits

Vai sportistu radītie zaudējumi ir apdrošināti?

Oficiālu sacensību un treniņu laikā radītie zaudējumi apdrošināti netiek. Tomēr, ja sporto hobija līmenī brīvajā laikā, segsim tevis radītos zaudējumus citām personām un to īpašumam.

Vai tiek segti arī ģimenes locekļu nodarītie zaudējumi?

Polise sedz visu ģimenes locekļu, kas dzīvo kopā, nodarītos zaudējumus. Nav svarīgi, vai vannas istabas krānu atstāja vaļā vīrs vai sieva un vai kaimiņa auto sabojāja pusaudzis. Polise aizsargās arī dzīvesbiedru, ar kuru nav noslēgta laulība, kā arī pilngadīgos bērnus līdz pat 25 gadu vecumam, ja viņi mācās augstskolā un nestrādā algotu darbu.