Kā rīkoties, ja ir noticis negadījums?

  •  Novērtējiet radušos situāciju un dariet visu iespējamo, lai mazinātu sekas cilvēkiem un īpašumam.
  • Ja nepieciešams, nekavējoties ziņojiet speciālajiem dienestiem (policijai, glābšanas dienestam).
  • Nodrošiniet atlikušo kravu un dariet visu iespējamo, lai mazinātu zaudējuma apmēru, un, tiklīdz kā iespējams, sāciet kravas glābšanas darbus.
  • Ziņojiet par notikušo mums, zvanot uz +371 67081887 , darba dienās no 8.00 līdz 18.00, vai aizpildiet zaudējumu pieteikuma veidlapu internetā: www.ergo.lv, portālā mansergo.lv.
  • Nekavējoties veiciet atzīmi par zaudējumu vai iztrūkumu pārvadājuma dokumentos.
  • Nofotografējiet bojājumus un saglabājiet bojāto kravu un ar to saistīto dokumentāciju.
  • Saglabājiet un nokopējiet visus dokumentus saistībā ar kravu un tās bojājumu.
  • Iesniedziet mums visus pieprasītos dokumentus, kas ir nepieciešami notikuma apstākļu izmeklēšanai, kaitējuma un atlīdzības apmēra noteikšanai, un izpildiet mūsu citas ar incidenta izmeklēšanu saistītās prasības.
  • Bez mūsu rakstveida piekrišanas neatzīstiet un/vai nepildiet trešās personas prasības par zaudējumu atlīdzību un neveiciet citas darbības saistībā ar nodarītā kaitējuma atzīšanu vai atlīdzināšanu.